22.01.2016 • Radoslav Bonk

Alternatívne riešenie sporov v SR: Je váš e-shop pripravený?

Novoprijatý zákon č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov ukladá od 1. februára 2016 e-shopom dodatočné povinnosti, konkrétne povinnosť "zverejniť informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov". Čo to ale alternatívne riešenie sporov (ARS) vlastne je, ako pomôže spotrebiteľom a čo to znamená pre obchodníkov?
 

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Myšlienka alternatívneho (tzv. "mimosúdneho") riešenia sporov sa prvýkrát objavila so zrodom online predaja. Predovšetkým sociálne médiá a negatívne hodnotenia šírené vďaka nim poukázali na urgenciu spotrebiteľských sťažností. Ako počet transakcií nízkej hodnoty narastal, potreba iného riešenia ako nákladného a dlhotrvajúceho súdneho procesu reklamácie naberala na intenzite.
 
Vo svete je viacero overených príkladov alternatívneho riešenia sporov, napríklad interný systém riešenia sporov e-Commerce platformy eBay, ktorý ročne prijíma viac ako 60 miliónov sťažností alebo nástroj na spájanie problémov a riešení (SquareTrade), systém štrukturovaných dialógov na riešenie zákazníckych problémov súvisiacich s online nakupovaním (Youstice) a automatizované podporné systémy vyjednávania (SmartSettle)1.
 

Aké sú výhody používania alternatívneho riešenia sporov? 

 • extra komunikačný kanál, ktorý sa venuje čisto riešeniu zákazníckych problémov – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 • urýchlenie procesu rozhodnutia
 • zníženie nákladov, ktoré by inak šli na súdne trovy, interná úspora na strane e-shopu
 • zlepšenie reputácie e-shopu
 • zavedenie nového štandardu v oblasti starostlivosti o zákazníka

 

Prečo sa to týka môjho slovenského e-shopu?

Rastúca popularita alternatívneho riešenia sporov sa odzrkadľuje v jeho zahrnutí do iniciatívy Európskej únie s názvom Digital Single Market. Direktíva o ARS bola na EÚ úrovni prijatá 21. mája 2013a jej transpozícia na úrovni členských štátov je v réžii ich vlastnej legislatívy. A tu vstupuje do hry slovenský zákon 391/2015 o alternatívnom riešení sporov.
 
Zhrnutie nových povinností pre predajcov:
 • Zákon sa týka všetkých, ktorí cez internet predávajú tovar alebo služby – nemusí ísť len o klasický e-shop, legislatíva platí aj pre kamenné predajne a poskytovateľov služieb (mobilní operátori, utilitné spoločnosti – voda, elektrina, plyn, železnice, letecké spoločnosti, autobusové spoločnosti, atď.).
 • Musíte zverejniť informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov na vašej webstránke – či už jedným odstavcom textu alebo komplexnou podstránkou v rámci vašich obchodných podmienok. 
 • Musíte zverejniť odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov na vašej webstránke – či už platformy Európskej únie, alebo inej alternatívy napĺňajúcej požiadavky zákona.
To sú veci, ktorým sa majiteľ e-shopu od 1. februára 2016 nevyhne. 


 

Čo to znamená pre spotrebiteľov?

ARS sa týka sporov s hodnotou nad 20 EUR, týka sa  len spotrebiteľov (tj. fyzických osôb), nepokrýva spory medzi dvoma podnikateľmi a sťažnosť by mala byť vyriešená do 90 dní
Zákazník musí najskôr kontaktovať so svojou sťažnosťou predajcu. V prípade nedosiahnutia dohody (alebo absencie odpovede) môže cez európsku platformu alternatívneho riešenia sporov alebo inú platformu (napr. Youstice) požiadať slovenskú inštitúciu, ktorá bude spor riešiť. Tými na Slovensku sú:
 • SOI – Slovenská obchodná inšpekcia
 • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ohľadom dodávky elektriky, plynu, tepla či vody),
 • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ohľadom verejných služieb a poštových služieb),
 • neštátny poskytovateľ ARS služieb, ktorá má od štátu licenciu na vykonávanie (tzv. oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname).
Keď príde na lámanie chleba, ARS nie je iba akýsi strašiak. Výsledkom negociácie má byť kompromisná dohoda medzi zákazníkom a obchodníkom, ktorá umožní všetkým, aby sa vyhli súdnym trovám a skrátili čas potrebný na konečné riešenie problému. Predajcom odporúčam chytiť túto príležitosť za pačesy a použiť alternatívne riešenie sporov ako ďalší nástroj na zvýšenie zákazníckej vernosti.
 
Autor článku, Radoslav Bonk, je riaditeľom ARS vzťahov spoločnosti Youstice.com, ktorá prevádzkuje platformu na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov a sťažností.

1 MyCustomer.com: Online dispute resolution: What you need to know before ODR legislation is enforced.
 

Newsletter

Buďte prednostne informovaný
o novinkách a eventoch


Sledujte nás na sociálnych sieťach

CEO:
Michal Král
E-mail:
michal.kral@pricemania.sk
Mobil:
+421 904 665 488

Organizuje

Pricemania s.r.o.
Karpatská 6, 811 05 Bratislava
www.pricemania.sk


Mediálni Partneri
Partneri
 • BlueWinston
 • DHL
 • 0100Campus

 • Business Cloud
 • Digitálna Garáž