10.07.2016 • Pavol Lelák

Konzultačné služby pre e-shopy

 

Prečo využiť naše služby?

Rovnako ako v akejkoľvek inej oblasti, aj v e-shopovom svete platí, že úspech a zisk predchádza správna príprava.
Získať know-how, poradiť sa s odborníkmi, dlhodobo sa vzdelávať a neustále naberať skúsenosti
.
 
Bez prípravy a dostatočného know-how totiž väčšina e-shopov urobí množstvo zbytočných chýb:
 •  majiteľ ich spustí v hyperkonkurenčnom segmente s nízkymi maržami (a niekedy aj nízkym dopytom)
 •  majiteľ si vyberie technicky nevyhovujúce riešenie, ktoré nemá dobre vyriešenú štruktúru webu (kvôli SEO aj užívateľom), nákupný proces, dizajn webu, samotnú administráciu a napojenie na dodávateľov a partnerov atď.
 • majiteľ zvolí dlhodobo neudržateľnú obchodnú a/alebo marketingovú stratégiu (napr. stratégiu najnižšej ceny miesto špičkového zákazníckeho servisu)
 • e-shop často nemá žiadnu konkurenčnú výhodu na trhu (často ani nepozná silné a slabé stránky svojej konkurencie)
 • majiteľ si vyberie často neoverené firmy na správu PPC kampaní, SEO služby, PR aktivity, správu sociálnych sietí apod.
  
Výsledkom potom býva, že e-shop síce funguje, postupne generuje aj obrat, no ziskovosť e-shopu je často nulová alebo vo veľmi malých číslach. Je pochopiteľné, že keď e-shop nie je schopný vygenerovať dostatočnú maržu na to, aby uživil jeho majiteľa, prípadne ďalších zamestnancov, väčšinou táto situácia vyústi do ukončenia prevádzky e-shopu alebo jeho reštartu.

 


Čo všetko v rámci konzultačných služieb ponúkame?

Prejdite na:     Pred spustením e-shopu

Počas prevádzky e-shopu:

1.   Základný audit e-shopu (od 400 EUR bez DPH)

Je kľúčový pre majiteľa e-shopu, vyhodnotí aktuálny stav vášho on-line podnikania a identifikuje, kde sa nachádza priestor na zlepšenie a na zvýšenie ziskovosti firmy.
 
Táto služba zahŕňa:
 
 • Základný audit vášho Google Analytics a Google Search Console účtu:

  Aby ste čokoľvek mohli zlepšovať, musíte o tom najprv zistiť čo najviac. Tu vieme pomôcť so správnym nastavením analytických nástrojov a naučíme vás, čo a akým spôsobom merať a vyhodnocovať.
 • Základný SEO audit e-shopu:

  Z našich skúseností vieme, že práve tu býva obrovský priestor na zlepšenie a na zvýšenie organickej (bezplatnej) návštevnosti z vyhľadávačov.
  V tejto fáze skontrolujeme nastavenie základných SEO parametrov na vašom webe a navrhneme prípadné zmeny tak, aby ste boli pre užívateľov na Google lepšie vyhľadateľní. 
 • Základný audit e-shopu z pohľadu dizajnu a obsahu:

  Práve obsah na webe zásadne ovplyvňuje vaše pozície vo vyhľadávačoch, mieru konverzie v e-shope a spokojnosť vašich zákaznákov. Povieme vám, čo platí na vašich zákazníkov. 
 • Základný audit z pohľadu marketingovej a PR stratégie:

  Pozrieme sa na to, akým spôsobom využívate jednotlivé marketingové kanály (vyhľadávače, porovnávače cien, e-mail marketing, sociálne siete, PR aktivity, SEO aktivity) a zadefinujeme vhodné postupy pre zvýšenie výkonu a/alebo optimalizáciu nákladov

Pred spustením e-shopu (alebo prípadným “reštartom” e-shopu):

1.   Analýza trhu 

 • Analýza vyhľadávanosti kľúčových slov vo vyhľadávačoch a porovnávačoch (trendovosť vyhľadávaní, geografické rozloženie dopytu, identifikovanie perspektívneho sortimentu z pohľadu dopytu na trhu)
   
 • Marketingový prieskum trhu (na základe on-line dotazníka a hĺbkových rozhovorov s potenciálnymi zákazníkmi bližšie spoznáme uvažovanie zákazníkov, ich očakávania a nákupné správanie)

2.   Analýza konkurencie

 • Základom úspechu vo vysoko konkurenčnom e-commerce trhu je odlíšenie
   
 • Na to, aby ste sa vedeli odlíšiť, je potrebné detailne poznať silné a slabé stránky vašich konkurentov. Na základe toho môžeme identifikovať oblasti, v ktorých viete byť najlepší na trhu a tieto následne aj výrazne marketingovo komunikovať

3.  Návrh obchodnej a marketingovej stratégie

 • Tvorba marketingových persón (persóny sú “virtuálne marketingové osoby”, ktoré stelesňujú rôzne cieľové skupiny vašich zákazníkov a pomáhajú vám lepšie sa vcítiť do ich uvažovania a správania)
   
 • Návrh marketingových kanálov (na základe analýzy trhu, konkurencie a vašich vlastných silných a slabých stránok odporučíme vhodné marketingové kanály a nástroje s cieľom naplnenia vašich obchodných ambícií)
   
 • Návrh obchodnej stratégie (na základe prieskumov trhu, konkurencie a dát z Pricemanie odporučíme vhodné nastavenie cenovej stratégie pre rôzne cieľové skupiny zákazníkov)

4.   Poradenstvo pri výbere technického riešenia, spustení a prevádzke e-shopu

 • Na slovenskom trhu si viete vybrať z vyše 30 e-shopových riešení a spoločností, pričom každé riešenie má svoje plusy a mínusy
   
 • Na základe vašich požiadaviek, očakávaní a ambícií vám pomôžeme identifikovať 2-3 vhodné riešenia pre vás, ktoré podrobíme detailnej analýze a vo finále vám odporučíme najvhodnejšie e-shopové riešenia pre váš biznis
   
 • Pomôžeme vám so základným nastavením procesov (analytika, fakturácia, platobné možnosti, logistika, zákaznícka podpora) v e-shope a celkovo prípravou e-shopu na spustenie

5.  Odporúčanie vhodných partnerov a nástrojov (e-shopové riešenia, SEO a PPC agentúry, kreatívne agentúry, logistické spoločnosti, platobné brány, ekonomické a účtovné systémy, reklamné systémy)
 

 • Na trhu pôsobí množstvo subjektov a niekedy môže byť zložité odlíšiť skutočných odborníkov od firiem, ktorá sa len vedia dobre predať
   
 • Ak si vyberáte dodávateľov a partnerov pre váš e-shop, pomôžeme vám s odporučením kvalitných a overených firiem, prípadne s auditovaním existujúcich dodávateľov
   
 • Vďaka konzultáciám a poradenstvu tak môžete v niektorých prípadoch dosiahnuť výraznú úsporu nákladov alebo naopak výrazný nárast výkonu a vašej spokojnosti

 
Podnikanie e-shopov je skutočne komplexný biznis. Na to, aby ste boli ziskoví, potrebujete rozumieť množstvu oblastí. V rámci analýz a konzultácií môžete očakávať skutočne konkrétne odporúčania šité na mieru vášho biznisu, pričom platí, že úplne ideálne je spoluprácu naštartovať ešte pred spustením e-shopu. Vtedy vieme pomôcť všetky procesy správne nastaviť už od začiatku a zásadne tak zvýšiť pravdepodobnosť úspechu projektu oproti väčšine konkurentov.


Naši odborní konzultanti

V rámci analýz a konzultácií vám bude k dispozícii skúsený tím konzultantov:
 
Michal Král

Michal Král

Zakladateľ Pricemania a Pricemania Academy
 
Ján Kalinovský

Ján Kalinovský

Head of Content
 
Michal Král 

Martin Čambal 

Head of Development and Partner
 
 

Aké zmeny s našou pomocou dosiahnete?

 • Budete vedieť, čo dnes robíte dobre a naopak, v čom je priestor na zlepšenie (vrátane konkrétnych odporúčaní, čo a ako robiť inak, aké nástroje alebo firmy na to využiť)
 • Získate od nás 8 ročné know-how, vďaka ktorému lepšie porozumiete, čo je kľúčové pre to, aby váš on-line biznis rýchlejšie rástol a bol ziskový (zároveň si budete vedieť lepšie vyberať partnerov a dodávateľov)
 • Zistíte, či je dostatočný priestor na rast firmy a ziskovosti vo vašom segmente, alebo treba uvažovať o zmenách v zameraní firmy
 • Zistíte, či má zmysel vo vašom segmente uvažovať o expanzii do zahraničia a čo všetko na to bude potrebné pripraviť
 • Získate od nás odporúčania na overené a kvalitné firmy a nástroje (lebo ak chcete byť najlepší na trhu, musíte pracovať so špičkovými partnermi)
 • Zistíte, či bežíte na kvalitnom e-shopovom systéme, ktorý rozvoj vášho biznisu podporuje alebo ho naopak brzdí (zároveň vám odporučíme kvalitné riešenia na trhu v prípade, že bude potrebná zmena)

Viac informácií získate vyplnením dotazníka, alebo priamym kontaktom na michal.kral@pricemania.sk a telefónnom čísle +421 904 665 488.
 

Referencie 
      

Newsletter

Buďte prednostne informovaný
o novinkách a eventoch


Sledujte nás na sociálnych sieťach

CEO:
Michal Král
E-mail:
michal.kral@pricemania.sk
Mobil:
+421 904 665 488

Organizuje

Pricemania s.r.o.
Karpatská 6, 811 05 Bratislava
www.pricemania.sk


Mediálni Partneri
Partneri
 • BlueWinston
 • DHL
 • 0100Campus

 • Business Cloud
 • Digitálna Garáž