30.05.2016 • Pavol Lelák

Príprava a podnikateľský plán - ​Ako založiť e-shop (1. časť)

Podnikanie na internete prostredníctvom internetového obchodu začína tam, kde aj všetky ostatné formy podnikania. Pri dôkladnej príprave podnikateľského plánu.
 

Podnikateľský zámer – overte si vaše hypotézy

Dôkladná analýza a charakteristiky firmy, produktu alebo služby, trhu a konkurencie, manažmentu a finančných záväzkov by mala preukázať, že váš e-shop má potenciál uspieť a generovať zisk. Vypracovanie podnikateľského plánu (tiež známeho ako podnikateľský zámer) však nie je pomôcka iba pre samotného podnikateľa.
 
Ak budete chcieť pri založení živnosti využiť príspevok na podnikanie, bude od vás ÚPSVaR taktiež požadovať podnikateľský zámer. Podrobnú analýzu od vás bude vyžadovať aj investor, ktorý sa chce uistiť, že je zaručená návratnosť jeho investícií, a inštitúcie, od ktorých budete žiadať pôžičky na váš projekt. V budúcnosti zasa budete podnikateľský plán využívať na kontrolu progresu a dosahovania cieľov, ktoré ste si pre svoj e-shop stanovili.

Pri príprave sa môžete inšpirovať vzorovými podnikateľskými plánmi, poradiť sa v komunitách začínajúcich podnikateľov alebo využiť služby profesionálnych poradcov, ktorí majú skúsenosti z rôznych oblastí a množstva vypracovaných projektov pre internetové obchody.
Univerzálny podnikateľský plán nie je možné vytvoriť, pretože osobitosti jednotlivých e-shopov značnou mierou ovplyvňujú jeho štruktúru a formu.
 

Charakteristika firmy

Váš podnikateľský plán by ste mali otvoriť predstavením e-shopu. Pamätajte si, že je to forma vašej prezentácie a potrebujete, aby jeho čitatelia získali čo najúplnejší obraz o firme. Začnite históriou a vznikom, opíšte pohnútky, ktoré vás viedli k rozhodnutiu založiť si internetový obchod.
 
Súčasťou tejto úvodnej kapitoly by mali byť informácie o zakladateľovi e-shopu, jeho skúsenostiach a odborných predpokladoch riadiť takýto biznis. Taktiež informácie o  názve  firmy a sídle, o jeho právnej forme a o pôvode a objeme finančných prostriedkov určených pre podnikanie.
 

Popis produktu alebo služby

V charakterizovaní produktu alebo služby, ktoré na vašom e-shope budete predávať, nesmiete zabudnúť na informácie o stave ich vývoja. Pripravte si ich kompletný a podrobný opis, náklady na výrobu alebo prípravu, predajnú cenu a ďalšie špecifiká podľa oblasti, v ktorej budete pôsobiť. Ak chcete zaujať potenciálnych investorov, mali by ste sa snažiť získať pre svoje výrobky certifikáty kvality, prípadne nechať vypracovať štúdie, ktoré vaše výrobky či služby odlíšia od konkurenčných e-shopov.Analýza trhu a konkurencie

Informácie o trhu a konkurencii by mali obsahovať trhové špecifiká a prehľad konkurentov v krajine podnikania aj v zahraničí. Pripojte porovnania vašich a konkurenčných výrobkov a služieb podľa ceny a kvality a analýzy ich slabých a silných stránok, pričom opäť nezabudnite zvýrazniť výhody vášho e-shopu, ktoré vám umožnia preraziť na trhu. Spoznajte trh, jeho veľkosť a štatistiky, a na základe získaných informácií skúste vytvoriť hypotézu o jeho budúcom vývoji.
 
Spoznajte svojich zákazníkov. Musíte vedieť, kto sú a s akou kúpnou silou môžete počítať. Zistite, prečo využívajú služby vášho e-shopu a kupujú vaše výrobky, kedy to robia a čo ovplyvňuje ich rozhodnutia. Vytvorte si vzorových zákazníkov, ktorí vám pomôžu uskutočniť  správne rozhodnutia. 
 
Pre úspešné spoznanie silných a slabých stránok vlastného e-shopu a konkurencie je výbornou pomôckou SWOT analýza. Vďaka tejto analytickej technike môžete zadefinovať silné a slabé stránky vašej firmy a príležitosti a hrozby, ktoré na vás čakajú vo svete online podnikania.
 

Charakteristika manažmentu

Definujte si organizačnú a riadiacu štruktúru. Uveďte počet zamestnancov v jednotlivých oddeleniach a opíšte kľúčových pracovníkov a členov manažmentu. Nezabudnite na informácie o ich veku a odborných predpokladoch na vykonávanie zverených úloh v štruktúre vášho internetového obchodu.
 

Finančný plán

Pripravte si plán nákladov na produkovanie výrobkov alebo služieb. Súčasťou plánu by mali byť aj predpokladané objemy predajov a tržieb, podobne ako investície a využitie súčasného finančného kapitálu na rozvoj vášho e-shopu v dlhodobom časovom horizonte.
 

Odporúčané zdroje

Výbornou pomôckou pre každého začínajúceho e-shopára je e-book Michala Krála „13 najčastejších chýb pri prevádzkovaní e-shopu“.

Všetko, čo potrebujete vedieť o e-commerce sa naučíte na školeniach Pricemania Academy, ktoré sa zameriavajú najmä na majiteľov e-shopov.
 
Podrobne spracované požiadavky na prípravu a tvorbu podnikateľského plánu nájdete na podnikatelskyplan.sk.
 
V začiatkoch podnikania vám radi pomôžu v Združení mladých podnikateľov Slovenska a na stránke MladýPodnikatel.cz.
 
 

Newsletter

Buďte prednostne informovaný
o novinkách a eventoch


Sledujte nás na sociálnych sieťach

CEO:
Michal Král
E-mail:
michal.kral@pricemania.sk
Mobil:
+421 904 665 488

Organizuje

Pricemania s.r.o.
Karpatská 6, 811 05 Bratislava
www.pricemania.sk


Mediálni Partneri
Partneri
  • BlueWinston
  • DHL
  • 0100Campus

  • Business Cloud
  • Digitálna Garáž