26.06.2019 • Michal Král

Translata: Ako sa robí profesionálny preklad webových textov (rozhovor)

Viete, ako prebieha preklad webu? A čo si máme predstaviť pod pojmom lokalizácia? O profesionálnych prekladoch som sa rozprával s Alexandrou Bukovčanovou, online marketingovou manažérkou pre prekladateľskú spoločnosť Translata.

Alexandra, teší ma, že si prijala moje pozvanie a si ochotná nám priblížiť, ako funguje tak veľká firma, zaoberajúca sa prekladmi a tlmočením. V tomto prípade by som sa rád zameral na priebeh prekladu webovej stránky.
 

Ako prebieha celý proces realizácie prekladu webovej stránky?

Preklad začína zistením rozsahu zadania, možnosťami technického prepojenia a automatizácie a následne nacenením požiadavky od klienta. Pri cene zohľadňujeme primárne rozsah textu, jazykovú kombináciu, typ prekladu a grafický výstup. Robíme preklady do viac ako sedemdesiatich svetových jazykov, no najčastejšie zo slovenčiny do angličtiny, nemčiny a ďalších cudzích jazykov a opačne.

Čo sa typu prekladu a služby týka, inak sa naceňuje bežný preklad a inak úradný preklad. Takisto je rozdiel medzi prekladom s jazykovou korektúrou rodeným hovorcom, copywritingom a machine translation, teda strojovým prekladom a následným post editingom.


Preferujete naceňovanie na normostrany, hodiny alebo cez inú jednotku?

V našej firme preferujeme naceňovanie na zdrojové slová. Vďaka tomu vieme vypočítať konečnú sumu už pred samotným prekladom. Pri naceňovaní na normostrany či hodiny vieme konečnú cenu až po dokončení prekladu.


Kto a ako spracuje texty od klienta?

Texty od klienta spracuje projektové oddelenie. Pri preklade webov je možné získať texty viacerými spôsobmi. 

Jedným je export všetkých textov, najčastejšie do .xml formátu alebo iného editovateľného formátu. Pri editovateľných formátoch, ako sú docx, xlsx, pptx, srt a podobne, projektoví manažéri zjednotia formátovanie a odstránia formálne chyby, ako sú dvojité medzery, nadbytočné entery, typ písma a podobne.

V prípade, že sú dodané súbory needitovateľné, teda v pdf, jpeg a podobných formátoch, v tom prípade závisí od povahy textu a typu prekladu, či sa projektový manažér rozhodne pre konvertovanie, prípadne prepis.

Druhý spôsob spracovania textov je cez prepojenie CRM klienta s naším systémom. Vďaka prepojeniu dokážeme celý proces automatizovať. Zdrojové texty nám spolu s notifikáciou natiahne systém na prekladanie, prekladateľ texty preloží, korektor ho zdokonalí na maximum a následne sa preložený text automaticky nahrá na web klienta. Takto automatizovaný proces prekladania je najvhodnejší pre e-shopy, ktoré pridávajú neustále nový tovar spolu s unikátnymi alebo opakujúcimi sa textami. 


Používate na spracovanie textov nejaký nástroj?

Pripravený text u nás spracujeme pomocou prekladateľských nástrojov, tzv. CAT nástrojov (pozn. redaktora, computer assisted translation). Text sa zanalyzuje, zistí sa, či sa texty v rámci dokumentu opakujú a či obsahuje zhody s už preloženými textami klienta. Pretože v prípade, že už u nás klient mal robené preklady, máme tieto texty uložené v prekladateľských pamätiach.


Podľa čoho určujete, komu dáte preklad na starosti?

Vhodnosť prekladateľa na konkrétny preklad posudzujeme vždy na základe jazykovej kombinácie a odbornosti v danej téme, napríklad právo, technika, medicína či marketing, skúseností prekladateľa, preferencií klienta a podobne.


Čo všetko potrebujete k tomu, aby ste mohli začať s prekladom?

Pred zadaním prekladu sa od klienta pokúsime dostať referenčné materiály, prípadne hotové glosáre a zisťujeme preferovanú terminológiu. Prezistia sa už spomínané možnosti prepojenia systémov. V prípade webov založených na Wordpresse, WooCommerce, Prestashop či iných najrozšírenejších platformách je prepojenie systémov pomerne jednoduchá záležitosť.

V priebehu prekladu náš projektový manažér konzultuje prípadné otázky prekladateľa s klientom, zabezpečuje pre prekladateľa všetky potrebné informácie a nástroje, aby sa mohol venovať samotnému prekladu.

Koordinuje prácu prekladateľov tak, aby klient dostal svoje preklady v dohodnutom termíne. V závislosti od požiadavky klienta putujú texty aj na jazykovú korektúru rodeným hovoriacim cieľového jazyka, ktorý preklad upraví tak, aby neobsahoval štylistické nedostatky. Zároveň ho vylepší aj po lexikálnej stránke, pričom použije vhodnejšie synonymá, aktuálnejšie výrazy a podobne, aby pôsobil autenticky.


Čo nasleduje po preklade prekladateľom?

Ďalším krokom je kontrola internými kontrolórmi, ktorí sa zamerajú na formálnu stránku dokumentu. Zjednotia odseky, umiestnia obrázky podľa originálu a podobne. Pomocou QA softvéru (pozn. redaktora quality assessment) skontrolujú konzistenciu prekladu, teda to, či sú rovnaké výrazy v dokumente preložené rovnako, či sa nestratili časti textu, číslic, prípadne, či neobsahuje preklepy.


Kto má na starosti konečnú kontrolu?

Finálnu kontrolu zabezpečuje opäť projektový manažér. Po schválení všetkými, čo mali projekt na starosti, prekladateľ, korektor, kontrolór, posiela projektový manažér hotový preklad klientovi.


Musia sa texty pri prekladoch kopírovať ručne?

To závisí od typu prekladu. Spravidla je ručné kopírovanie potrebné iba pri weboch, ktoré nedokážeme spracovať našimi nástrojmi, no to je iba malé percento textov. Ak je to však potrebné, samozrejme ho vieme klientovi zabezpečiť.


Aký formát exportu dokážete spracovať?

V zásade dokážeme spracovať akýkoľvek formát. Ideálne a najpoužívanejšie sú štandardné formáty balíka MS Office, prípadne ich neplatené alternatívy. Z grafických formátov je to IDML, PO a množstvo ďalších.
Problém vzniká pri práci s PDF formátom, najmä, ak ide o skeny dokumentov. V tomto prípade závisí od kvality skenu a možnosti konvertovania do editovateľnej formy.


Ako je to v prípade formátu s programátorským kódom? Vrátite ho klientovi nepoškodený?

Áno, samozrejme. CAT nástroje dokážu kód rozpoznať a ochránia ho pred prepísaním, prípadne vymazaním. Ak nie je možné CAT nástroj z akéhokoľvek dôvodu použiť, chýbajúce alebo pozmenené kódy odhalíme počas internej kontroly.


Počítate do rozsahu prekladu aj programátorský kód, ktorý je súčasťou exportu, no neprekladá sa?

Nie, programátorský kód sa do rozsahu nezapočítava.


Dokážete do prekladu zapracovať aj kľúčové slová?

Áno, v tomto prípade ide o službu zvanú transcreation, alebo tzv. preklady s prihliadnutím na SEO, kedy je text akoby znovu vytvorený, a to na základe existujúceho podkladu s použitím dodaných kľúčových slov.


Ako rýchlo viete preklad dodať? 

Štandardná doba dodania pri bežnom preklade bez korektúry je 8 normostrán, teda 2000 zdrojových slov denne.


Pracujú na preklade native odborníci z danej oblasti? Rozumejú a poznajú konkrétnu terminológiu?

To závisí od konkrétneho prípadu a jazykovej kombinácie. Základnou podmienkou je, aby bol prekladateľ odborníkom v danej oblasti, čo si vyžaduje dokonalé porozumenie prekladaného textu.
Pri prekladoch zo slovenčiny a češtiny je to vo väčšine prípadov slovák, alebo čech. Native speaker prichádza na rad pri jazykovej korektúre. Pri prekladoch z angličtiny využívame takmer bez výnimky služby native speakerov cieľových jazykov.


Ako realizujete preklad aktualizácie textov na webe, napríklad pridanie nových produktov? Pri väčších e-shopoch môže ísť o slušné čísla.

Závisí od nastavenia projektu. Ak dokážeme prepojiť web s našimi nástrojmi, môžeme dostávať notifikácie o novom obsahu na webe, ktorý vieme automaticky spracovať. Druhá možnosť je prepojiť s našimi nástrojmi cloudové úložiská, kam klient texty uloží a my ich na základe notifikácie spracujeme.

Je to veľmi individuálne, ale proces nastavíme vždy tak, aby bol jeho priebeh po finančnej a časovej stránke čo najhladší a najefektívnejší.


Medzi svojimi službami ponúkate aj lokalizáciu? Čo to vlastne je?

Lokalizovaný preklad je špecifický typ prekladu, ktorý berie do úvahy cieľovú kultúru. Komunikuje požadovaný obsah a význam zdrojového textu, no robí to s prihliadnutím na prirodzené zvyklosti cieľového publika.

Je to vlastne špecializovaná služba, ktorá sa využíva najmä pri preklade, teda lokalizácii webových stránok, softvérov, aplikácií a reklamných kampaní. Viac sa o tejto službe dozviete na našej stránke v sekcii lokalizácia.


Čo všetko teda pri prekladoch webov využívate?

Prepojenie CRM systémov, automatické notifikácie na oboch stranách, klientsky portál s prehľadom o stave prekladu a skúsení projektoví manažéri predstavujú riešenie na mieru pre všetkých prevádzkovateľov webu, ktorí poskytujú svoje služby či predávajú tovar zahraničným klientom.

Preklady informačných webových stránok a e-shopov sú veľmi žiadané. Vďaka najnovším technológiám dokážeme klientom vyhovieť tak, aby išlo čo možno najviac úkonov realizovať automatizovane.


Posledná otázka. Na čo všetko treba pri preklade webu myslieť?

Pri preklade webu je dôležité myslieť na niekoľko vecí, ktoré investorom ušetria nielen čas, ale aj financie. Na čo všetko je potrebné pri preklade webu myslieť nájdete na našej webovej stránke vo forme článku.

Alexandre ďakujem za jej obsiahle odpovede. Dúfam, že vám dostatočne priblížila fungovanie veľkej prekladateľskej firmy, akou je Translata. Preklad celej webovej stránky či e-shopu nie je ľahký. Ak sa však obrátite na firmu so správnym a profesionálnym prístupom, môžete sa spoľahnúť, že s výsledkom budete spokojní. 


Newsletter

Buďte prednostne informovaný
o novinkách a eventoch


Sledujte nás na sociálnych sieťach

CEO:
Michal Král
E-mail:
michal.kral@pricemania.sk
Mobil:
+421 904 665 488

Organizuje

Pricemania s.r.o.
Karpatská 6, 811 05 Bratislava
www.pricemania.sk


Mediálni Partneri
Partneri
  • BlueWinston
  • DHL
  • 0100Campus

  • Business Cloud
  • Digitálna Garáž