15.06.2017 • Patrícia Dunárová

Zrealizovali sme prieskum platobných možností v e-shopoch

Zákazníci pri online nákupoch čoraz častejšie uprednostňujú bezhotovostné typy platieb. Stíhajú sa tomuto trendu prispôsobovať aj samotné e-shopy?


B-Payment
V spolupráci so spoločnosťou B-Payment, ktorá poskytuje platobné riešenia akceptácie platobných kariet, sme sa v máji rozhodli zrealizovať prieskum ohľadom využívania platobných možností medzi e-shopármi na Slovensku. Tu sú jeho výsledky.

 


Vývoj a dôležitosť platby kartou


Podľa dostupných štatistík tvoril v roku 2015 podiel dobierky v slovenských e-shopoch približne 50 %, platby kartou a prevodom dosahovali takmer 40 %. Trend zvyšovania podielu online platieb voči offline platbám pokračuje a viac menej kopíruje smerovanie českého e-commerce, kde sa dostala dobierka do úzadia a dominujú platby cez internetbanking a platby kartou. 

Aj z najnovšieho prieskumu spoločnosti Mastercard vyplynulo, že za svoje nákupy platia kartou cez internet až štyri pätiny ľudí (79 %). Dôležitosť tejto platobnej metódy je teda určite nespochybniteľná.

Nie všetky e-shopy sa ale tomuto trendu stihli prispôsobiť. A nie je ich vôbec málo. Z nášho aktuálneho prieskumu vyplynulo, že až 42 % respondentov možnosť platby kartou svojim zákazníkom ešte stále neposkytuje.

 

Štatistiky a výsledky prieskumu


Ako už bolo spomenuté, zákazníci môžu za svoje online nákupy zaplatiť kartou v 58 % e-shopov zapojených do prieskumu. Priestor na zlepšenie a zavedenie tohto typu platby je teda veľký.
 
Graf - Možnosť platby kartou
 

Platba kartou vs. e-shopové riešenie
Medzi e-shopmi v našom prieskumu funguje najviac z nich na systéme PrestaShop (15 %). Nasledujú vlastné systémy (13%) a v tesnom závese Biznisweb (11 %). Ako však môžeme vidieť aj na nasledujúcom grafe, s využívaním systémov je to naozaj rôznorodé.
 
 
Graf - E-shopové riešenie

Ak sa pozrieme na poskytovanie možnosti platby kartou vo vzťahu k e-shopovému riešeniu, na ktorom daný obchod funguje, najviac je poskytovaná e-shopmi fungujúcimi práve na vlastných systémoch. Nasledujú systémy:
 
 • FastCentrik a ZenCart (100 % - všetci respondenti využívajúci dané systémy poskytujú aj možnosť platby kartou),
 • Magento (77 % e-shopov na tomto systéme poskytuje zákazníkom platbu kartou),
 • PrestaShop (70 %),
 • Biznis Web a WooCommerce (66 %),
 • OpenCart (62 %),
 • Shoptet (44 %),
 • VirtueMart (33 %),
 • Webareal (22 %),
 • Drupal Commerce (0 % - nikto z našich respondentov využívajúcich toto riešenie neposkytuje možnosť platby kartou).

Platba kartou vs. iné spôsoby platby
Podiel transakcií uskutočnených kartou (na celkovom počte objednávok) tvorí vo väčšine opýtaných e-shopov 10 - 30 %.
 
 
Graf - Podiel platieb kartou
 

Zavádzanie platieb kartou medzi respondentmi


Po akom čase poskytli e-shopy svojim zákazníkom možnosť platiť kartou? Bolo to hneď od začiatku alebo až po určitom čase od spustenia? Na aké kritéria pri výbere dodávateľa najviac prihliadali a ako dodávateľa hľadali? Pozrime sa na jednotlivé odpovede bližšie.

Kedy e-shopy zavádzajú platby kartou?
Z nášho prieskumu vyplynulo, že pokiaľ e-shop nezavedie platbu kartou ihneď pri jeho zriadení, najbližšie tak spraví až po pol roku. Počas týchto pár mesiacov však môžete o veľa potenciálnych zákazníkov preferujúcich práve platby kartou rýchlo prísť. Odporúčame preto uvažovať o zavedení takejto možnosti platby už pri tvorbe samotného obchodu.
 
 
Graf - Doba zavedenia platby kartou

Ako hľadali dodávateľa služby pre platby kartou?
Takmer polovici e-shopov (41 %) radil pri výbere práve jeho vývojár. Ostatní to najčastejšie konzultovali so svojou bankou (24 %), hľadali cez Google (16 %) alebo si nechali poradiť od svojich známych (11 %).
 
 
Graf - Spôsob hľadania dodávateľa

Hlavné rozhodovacie kritérium pri výbere dodávateľa
Jednoduchá integrácia. To je najdôležitejšie kritérium pri výbere pre 42 % opýtaných. Opomenúť by sme nemali ani náklady na služby, na ktoré najviac prihliada 31 % e-shopov. Náklady sú samozrejme veľmi významnou položkou pri každom jednom vstupe, no nie vždy najnižšia cena = najlepšie riešenie. Skúste sa teda okrem ceny u potenciálneho dodávateľa presvedčiť aj o iných faktoroch, akými sú napríklad prehľadnosť a použiteľnosť administračného rozhrania, ktoré ako hlavné kritérium pri výbere uvádza 14 %.
 
 
Graf - Kritéria výberu dodávateľa

 
Rozhodujúce kritérium pri zmene dodávateľa
Pri zmene dodávateľa by sa e-shopári jednoznačne pozerali na náklady (77 %) a za dôležitý aspekt by považovali aj jednoduchú integráciu (52 %).
 
 
Graf - Kritéria pri zmene dodávateľa
 

Výhody a nevýhody zavedenia platby kartou


Najväčšiu výhodu akceptácie platobných kariet vidia obchodníci v službe zákazníkom (42 %). Svoje výhody z toho však majú aj sami pre seba. Až 37 % považuje za najväčšiu výhodu práve rýchly prevod peňazí.
 
 
Graf - Výhody akceptácie kariet

A ako je to s nevýhodami? Pri tejto otázke jednoznačne dominuje odpoveď „náklady na službu“ so 68 %. Investovať do svojich zákazníkov a prinášať im výhody pohodlného a rýchleho nákupu sa však oplatí a často krát aj vráti - spokojní a lojálni zákazníci znamenajú aj viac nákupov a vyššie tržby.
 
 
Graf - Nevýhody akceptácie kariet

Zneužitia pri tomto spôsobe platby považuje ako najväčšiu nevýhodu 14 % respondentov. Táto obava je však vo veľkej miere neopodstatnená, nakoľko až 92 % e-shopov zapojených do prieskumu ešte nikdy nezaznamenalo prípad zneužitia kariet.
 
Graf - Prípady zneužitia kariet


Frekvencia výpadku služby
Až 70 % e-shopárov uvádza, že výpadky nemáva nikdy. Samozrejme, je veľmi dôležité vybrať správneho dodávateľa služby, pretože cca 25 % má výpadky niekoľkokrát kvartálne.
 
 
Graf - Výpadky služby platieb kartou
 


Chcete zaviesť do svojho e-shopu možnosť platby kartou a neviete, kde začať?

 
 • V súčasnej dobe už nie je neobvyklé, že e-shop pôsobiaci iba na Slovensku sa rozhodne expandovať. Myslite dopredu aj vy a hľadajte partnera, ktorý dokáže poskytnúť bránu pre váš e-shop nielen v SR, ale aj kdekoľvek v Európe.
 • Pri výbere riešenia sa nedajte obmedzovať k závislosti na konkrétnej banke.
 • Hľadajte dodávateľa, u ktorého budete platiť len % z obratu bez mesačných paušálov a iných skrytých poplatkov.
Spoločnosť B-Payment vám s tým všetkým pomôže, stačí vyplniť kontaktný formulár na webe alebo poslať email na info@b-payment.sk.

Newsletter

Buďte prednostne informovaný
o novinkách a eventoch


Sledujte nás na sociálnych sieťach

CEO:
Michal Král
E-mail:
michal.kral@pricemania.sk
Mobil:
+421 904 665 488

Organizuje

Pricemania s.r.o.
Karpatská 6, 811 05 Bratislava
www.pricemania.sk


Mediálni Partneri
Partneri
 • BlueWinston
 • DHL
 • 0100Campus

 • Business Cloud
 • Digitálna Garáž